středa 14. ledna 2015

Virální infekce ve vaší mysli: Negativní myšlení

     Aby se negativní myšlenky mohly množit, potřebují vás, abyste se s nimi ztotožnili. Potřebují vaši pozornost... Tím se jimi stanete, tím vás ovládnou. A tímto způsobem narůstají a narůstají a začnou kontrolovat váš život.

Některé myšlenky a myšlenkové vzorce mají v lidské mysli v mnoha případech stejnou funkci, jakou má v těle virus. Virus se rozmnožuje a postupně ovládá vaše tělo... Zrovna tak je zde mnoho mentálních virů, kterými jsou lidé ovládáni a kterých se nedokáží zbavit. Někdy vás takový virus ovládá po celý život. Vytrvalé a hluboce usazené negativní myšlenky, které obsadily vaši mysl a nebo jen některou její konkrétní část.

Někdy takový virus dokáže ovládnout celé kolektivní společenství. Může to být národ, kmen, náboženství.. nebo část v určitém náboženství. Může to být politické hnutí, které má najednou všechny odpovědi a které přesně ví, kde jsou naši nepřátelé.. To byl případ například národního socialismu v Německu, ze kterého se stala kolektivní infekce, virus. Sovětský komunismus, který samozřejmě začínal s dobrými úmysly. Ale nebyl zde absolutně žádný posun ve vědomí. Jen dobré úmysly nestačí, protože i dobré úmysly povedou k utrpení, pokud zde není žádná změna ve vědomí...

Ze Sovětského komunismu se stala otřesná věc. Ovládlo chování lidí jako kolektivní mentální virus. Čína za vlády Mao Ce-tunga. Kolektivní mentální virus. Sovětský komunismus... Nacistické Německo... Milióny a milióny mrtvých... Za vlády Mao Ce-tunga děti udávaly své rodiče. Jestliže byly děti nespokojené se svými rodiči, udaly je třeba ve škole a rodiče byli odvezeni do pracovních táborů a už je nikdy nikdo neviděl. Naprosté šílenství... Květiny byly prohlášeny za ilegální.. Museli vytrhat všechny květiny.  A nespočet dalších věcí... Celý národ byl posedlý určitými myšlenkovými formami.

Trvalo to několik dekád, ale časem to odešlo.. Sovětský komunismus trval docela dlouho. Národní socialismus, tisíciletá říše trvala.. teď nevím.. 15 let nebo tak nějak.. ha ha

Nějakou dobu se drží svého kurzu a poté se jako virová infekce vytrácí a navrací se zdání zdravého rozumu... Zdravého rozumu ve srovnání s tím, co tu bylo předtím. Pořád je tady normální šílenost, která je součástí normálního stavu vědomí, ale ne to extrémní nevědomí, které společnost ovládalo a kde se myšlenkové formy stávají jakýmsi kolektivním virem.

Samozřejmě se to lidem děje také individuálně, že vnímají svět skrze svůj mentální virus. Můžete mít různé dojmy... Pokud chodíte příliš často na internet, ha ha ha.. Tak můžete najít věci... virová infekce na vás může přeskočit jen tím, že se díváte na určité věci na internetu, kterým zničehonic naprosto uvěříte.. Může to být naprostá fantazie, ale vypadá tak moc přesvědčivě, že se stane myšlenkovou formou ve vaší mysli, odkud poté roste... A vy poté udržujete kontakt jen s lidmi, kteří jsou infikováni stejnou myšlenkovou formou. A vy si myslíte, že... Stává se z toho vaše realita.

To je případ s mnoha konspiračními teoriemi.. Neříkám, že 1 z 10, 20, nebo z 50 konspiračních teorií nemůže být správná. Mohla by. Ale... Mnoho z nich je fiktivní konstrukce... Ale samozřejmě, svět je dosti šílený, pravděpodobně více než si uvědomujete a to zahrnuje zejména politiky a politické mocenské hrátky, atd... Takže neříkám, že nemůže existovat žádná konspirace, dějí se šílené věci, o kterých ani nevíme. Ale i kdyby tam něco pravdivého bylo, nenechte se tím vtáhnout.

Vaše práce není nechat se nasát nevědomím. Vaše práce je být přítomní. Vaše práce je ztělesnit jiný stav vědomí. Nemůžete bojovat s nevědomím na jeho vlastní úrovni. Musíte povstat nad nevědomí.