neděle 20. dubna 2014

Úvaha o Bludných balvanech a matení veřejnosti


     Jako každý jiný rok se znovu sešel spolek skeptiků Sisyfos, aby uděloval anticeny za "mimořádné zásluhy v matení české veřejnosti". Členové Klubu Sisyfos jsou někdy neprávem označováni za dogmatické a nedůtklivé staříky. Zprvu je nutné uvést, že ty ceny se ani tak neudělují za to, k čemu daný laureát došel, ale spíše jak k tomu došel a kolik ignorance musel na své cestě projevit, aby k tomu vůbec mohl dojít.


Samozřejmě má každý právo na prezentaci vlastního názoru, ale vyšší nároky jsou pochopitelně kladeny na člověka nebo na skupinu lidí, kteří mohou mít vliv na ostatní a neměli by se tak divit, že jsou jejich veřejná tvrzení a činnost podrobovány veřejné kritice. Dá se pochopit, že nikdo z oceněných nechce být součástí taškařice při předávání Bludných kamenů, na druhou stranu, kdyby tu odvahu sebral, bude to znamenat, že se nebere tolik vážně a že i o svých vlastních názorech dokáže přemýšlet kriticky ... Palec nahoru !

     Vždycky, když někdo předkládá nějaké tvrzení, tak kriticky myslící člověk by ho neměl hned přijímat, protože na to je vždycky času dost, ale měl by se především ptát, na čem je toto tvrzení postaveno? případně zda-li je onen člověk kompetentní o tom tématu vůbec mluvit...  V dnešní době hodně lidí propadá iluzi, že díky snadné dostupnosti informací může být kdokoli odborníkem na cokoli. Nemůže.

     Jestli se chceme dobrat k nějaké pravdě, tak nám někdy nezbývá nic jiného než věřit odborníkům, kteří svůj obor znají a svá tvrzení opírají o komplexní vědecké analýzy, studie a většinovou shodu a opravdu si nestačí selektivně vybýrat jen ty argumenty, které jsou v souladu s naším názorem.


„Pokud nebudeme moci klást skeptické otázky, skepticky zpochybňovat lidi v pozici autority, pak naletíme každému.“ - Carl Sagan



Video záznam z udílení Bludných balvanů za rok 2013:
http://youtu.be/eVPsCaz54lc?t=2m55s

Seznam nositelů Bludného balvanu:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nositel%C5%AF_Bludn%C3%A9ho_balvanu