úterý 30. dubna 2013

MINULOST NEMŮŽE PŘEŽÍT VE VAŠÍ PŘÍTOMNOSTI   Řekl jste, že zbytečné mluvení nebo přemýšlení o minulosti je jedním z mnoha způsobů, jak se vyhýbáme přítomnosti. Ale nemáme v sobě mnohem hlubší minulost, kterou si nepamatujeme a se kterou se neztotožňujeme? Mluvím o nevědomé minulosti, která ovlivňuje náš život prostřednictvím zážitků z dětství nebo dokonce z minulých životů. Náš život je ovlivněn také kulturními vlivy, to jest geografickým místem a historickou dobou, ve které žijeme. To všechno má vliv na to, jak se díváme na svět, jak reagujeme, co si myslíme a jak žijeme. Jak bychom si to všechno mohli uvědomit a jak bychom se toho mohli vzdát? Jak dlouho by to trvalo? A i kdyby to bylo možné, co by nám pak zbylo?

Co nám zbývá, když se zbavíme iluzí?
   Nemusíte zkoumat svou nevědomou minulost. Stačí si uvědomit, jak se projevuje v tomto okamžiku ve vašich myšlenkách, emocích, touhách, reakcích a vnějších událostech. Všechno, co potřebujete vědět o své nevědomé minulosti, vám odhalí problémy přítomnosti. Budete-li se zabývat minulostí, stane se bezednou propastí. Budete si myslit, že potřebujete víc času, abyste jí porozuměli nebo se od ní osvobodili. Nakonec uvěříte, že vás od minulosti osvobodí budoucnost. To je ovšem iluze. Od minulosti vás může osvobodit pouze přítomnost. Čas vás nemůže osvobodit od času. Proto využívejte moc přítomnosti.

Co je to moc přítomnosti?

Nic jiného než moc vaší vědomé přítomnosti, moc vašeho vědomí osvobozeného od myšlení.
   Proto se zabývejte minulostí v rovině přítomnosti. Čím víc se soustředíte na minulost, tím víc ji posilujete a tím víc se s ní ztotožňujete. Vědomá pozornost je důležitá, ale ne když je zaměřena na minulost. Soustřeďte svou pozornost na přítomnost; uvědomujte si své chování, reakce, nálady, myšlenky, emoce, obavy a touhy. To všechno je vaše minulost. Jste-li schopni si to uvědomovat, aniž to analyzujete nebo kritizujete, pak minulost rozpustíte svou přítomností. Sami sebe najdete pouze v přítomnosti, nikoli v minulosti

Není dobré poznat vlastní minulost, abychom pochopili, proč děláme určité věci, proč reagujeme určitými způsoby a proč žijeme tak, jak žijeme?

Když si začínáte lépe uvědomovat svou přítomnou realitu, může se stát, že najednou pochopíte, proč děláte to, co děláte. Můžete si vzpomenout na některé věci, které se staly v minulosti, nebo je můžete vidět jasněji. To je sice dobré, ale není to podstatné. Podstatná je vaše vědomá přítomnost. Jedině ta rozpouští minulost. Ta je transformativní silou. proto se nesnažte porozumět minulosti, ale uvědomujte si přítomnost. Minulost nemůže přežít ve vaší přítomnosti. Může přežít pouze ve vaší nepřítomnosti.


- Moc přítomného okamžiku (kniha)

pondělí 29. dubna 2013

Eckhart Tolle není ten, za koho ho máme!


I u něčeho tak čistého a pravdivého jako je Eckhart Tolle vznikají konspirační teorie. ... Takže si na něj a na to, co říká raději dávejte veliký pozor, protože něco zlého je v pozadí toho všeho, cítíte to? :-)

Jsi odhalen TOLLE !!! Jeho pravé jméno je ULRICH

„Problém vidím,spíše v tom,že jméno Eckhart není jeho původní,převzal jej o mystika ze 13 st. nazývaného Mister Eckhart. Filosofie a učení Mistra Eckharta spolu s Schopenhauerem a dalšími,bylo součastí nacistické ideologie. Dnes máme hnutí New Age,osvícení,probuzení a tak se buduje třetí říše-nwo. Je to asi těžko pochopitelné,ale nám lidem se dostává přesně to co systém chce! Jinak by to tu nebylo. Destrukce nemusí probíhat jen za použití hrubého násilí.“

28. dubna

„Přemýšlel někdy někdo o spojení Eckhart Tolle + Oprah Winfrey a Oprah Winfrey + současný americký prezident ? zkuste hledat výsledky jsou zajímavé,stačí hledat obrázky na googlu

11. dubna 

„Safra chlapi, Vy mi mluvíte z duše. Mě tady, přes ta Eckhartova jinak hezká slova a hezké myšlenky něco varuje. Něco je v pozadí. Nevidím to, ale cítím slabě něco, co není úplně dobrý.“

12. dubna

:-))

čtvrtek 25. dubna 2013

Citát

„Má mysl nezná Vás, zná jen to, co si o Vás myslí“

- Eckhart Tolle (Z knížky Moc přítomného okamžiku)

pondělí 22. dubna 2013

Sny a myšlenky

Víte, co mají společného naše sny během noci a naše myšlenky, které máme v bdělém stavu?

 ... Po dobu, co probíhají je pokládáme za absolutní realitu.(možná neříkáme nahlas, že věříme každé naší myšlence, ale chováme se podle nich)

středa 17. dubna 2013

Kolikrát se přistihnu jak zírám před sebe, kolem sebe, ale věci, na které se jakoby dívám vlastně vůbec nevidím nebo nevnímám. Je to takový ten pohled, kdy se díváte kolem sebe, ale nic nevidíte... Hlava je plná různých myšlenek... Oči kmitají dolu, nahoru, ze strany na stranu... A jak je to vlastně zvláštní, že nevidíte to, na co váš pohled jakoby směřuje. Člověk je ukázkově nepřítomný...... Tak to je první věc, které jsem si teďka v poslední době na sobě všimnul. Třeba to má někdo, kdo to teď čte podobně a začne si toho teď víc všímat. :)


Další věc, které si teď všímám je, že jsem daleko klidnější, když se nestarám o vnější svět. Když nesleduji zprávy, nečtu noviny, ani si je nezapínám na internetu. Ten přehršel informací ze všech směrů mě začal štvát, protože jsem měl pocit, že mi to všechno ubírá hrozně moc energie, takže jsem si řekl:

Jak se mě osobně týkala jakákoli zpráva publikovaná například v posledních 10 letech? ...

Člověk je stvořen tak, aby se vyrovnal s tím, co vnímá bezprostředně svými smysly kolem sebe, ale nemůže se vypořádat s něčím, co existuje kdesi a čeho sám není svědkem. To už je taková zbytečná nadstavba, která nám zabraňuje být tam, kde jsme.

(Určité zprávy svůj smysl mít můžou, ale naprostá většina ho nemá (však se podívejte sami), proto je dobré položit si otázku jestli nám to zato stojí - každý podle sebe, nechci dávat nějaký univerzální návod pro všechny)


No a třetí věc, které si v poslední době všímám je, že často plýtvám energii tím, že se příliš soustředím na to, co mi vadí, co nechci, čeho se bojím, co dělám špatně, co mě rozčiluje a co mě sere (proč si hrát na etiku, že :d) a vůbec, že se tím ve mě hromadí spoustu vzteku a napětí. ... Člověk si pak uvědomí, jaká je to ztráta energie, všímat si jen něčeho, co nás štve, rozčilovat se, bojovat proti něčemu. Stejně s tím člověk nic nenadělá... Tak proč se raději nesoustředit na to, co se nám libí, co máme rádi?


Nebo taková věc jako dělat si názory. Připadám si jako bych se s každým svým názorem, soudem nebo věděním uzamykal do ještě menší klícky. Vlastně je mi fajn, když nevím, když nemám názor. K čemu to? Svět dál poběží docela dobře i bez toho, aniž bych si na něco dělal názory... Proč se omezovat?

„Nemusíš hledat pravdu, stačí nelpět na názorech“
(Z knížky Eckharta Tolle)Tak to byla taková má dokonale nedokonalá úvaha o tom, co se mi honilo hlavou. Když se k tomu budete chtít jakýmkoli způsobem vyjádřit, cesta je volná :)

čtvrtek 11. dubna 2013

Eckhart Tolle reminder

"The key to transformation is to make friends with this moment. What form it takes doesn't matter. Say yes to it. Allow it. Be with it." (Guardians of Being)

„Klíčem k proměně je spřátelit se s tímto okamžikem. Nezáleží na tom, jakou formu na sebe bere. Řekněte tomu ano. Dovolte to. Buďte s ním.“

neděle 7. dubna 2013

Info ohledně videí

Všechna kratší videa nahraji (jakoby do zálohy) sem:
http://www.dailymotion.com/user/dm_515d3acd32993/1

a ta delší sem:
https://vimeo.com/user11661054/videos

Kratší a delší nahrávám jinam, protože každý z těch serverů má nějaké jiné omezení (jeden kapacitní a druhý časový)

čtvrtek 4. dubna 2013

Smazání videí

Dneska jsem si všimnul, že mi na youtube "EckhartTeachings" zablokoval 3 dlouhá videa nazvaná Žít Vědomě, Všímejte si Ticha a Eckhart Tolle (CZ), a to z důvodu porušení autorských práv.

Když jsem se pokusil nahrát jedno z těch smazaných videí na můj druhý účet na youtube, tak mi to hodilo oznámení, že je video celosvětově blokováno a že si EckhartTeachings nárokuje autorská práva. Na youtube (na mém kanále)  tedy už tato videa nejsou, ale z nějakého důvodu jejich odkaz zde na těchto stránkách ještě funguje, ale očekávám, že asi brzo přestane.

Tak můj názor je samozřejmě, že na to maj nárok, nicméně by mohli být rádi, že to šíříme. Protože - ruku na srdce: Kolik z vás si koupilo knížku až když jste se seznámili s obsahem zprostředkovaného videa? Takže si dovedu docela dobře představit, že ač "nelegální" je tohle šíření, tak jim vlastně také svým způsobem prospívá.

Smazaná videa se tedy pokusím nahrát na vimeo.com (ale tady je problém, že můžu nahrát jen jedno video týdně / 500MB za týden), takže odkazy tady na stránkách poopravím, až bude vše nahráno. Ostatní dlouhé překlady, které na youtube zůstaly jsem nastavil jako "neveřejné", to znamená, že vám je youtube nenajde a člověk je bude moci přehrát, jen když na ně bude mít odkaz (který zde, i na jiných stránkách samozřejmě dál zůstává).

... Tak, tak to je :)