čtvrtek 28. února 2013

Eckhart Tolle: Reminder


"You are the sky. The clouds are what happens, what comes and goes." (Findhorn Retreat: Stillness Amidst The World)

„Jste obloha. Mraky jsou to, co se děje, co přichází a odchází.”

úterý 26. února 2013

Citát


“The brain does not create consciousness, but conciousness created the brain, the most complex physical form on earth, for its expression”

„Mozek nevytváří vědomí, to vědomí stvořilo mozek, nejkomplexnější fyzickou formu na zemi, pro své vyjádření”

― Eckhart Tolle
 

úterý 19. února 2013

12 životních zásad Chucka Norrise „Pravidla jsou zásady a už skoro čtyřicet let žiju, jak nejlíp umím podle svých 12 životních zásad. Vedly mě dodneška a vím, že mě dovedou až dokonce. Možná jedna nebo dvě i vás povzbudí nebo vám pomůžou.“
  
1. Budu rozvíjet svůj potenciál na maximum v každém směru.

2. Nebudu se babrat v minulých chybách, ale napřu síly, abych dokázal víc.

3. Budu vždycky uvažovat pozitivně a ovlivňovat tím každého, koho potkám.

4. Budu se pořád snažit pěstovat lásku, štěstí a sounáležitost v rodině a uznávat, že žádný jiný úspěch nenahradí nepovedený domov.

5. Ve druhých lidech budu hledat to dobré a snažit se, aby cítili, že mají svou cenu.

6. Jestli o někom nemůžu říct nic dobrého, neříkám nic.

7. Věnuju tolik času, abych se sám zlepšil, že mi nezbude čas kritizovat druhé.

8. Vždycky mě bude tak těšit úspěch druhých, jako mě těší můj vlastní.

9. Zachovám si otevřenost vůči hlediskům druhého, a přitom budu pevně lpět na tom, co znám jako pravdivé a čestné.

10. Zachovám si respekt vůči autoritám a budu ho vždycky dávat najevo.

11. Vždycky budu věrný Bohu, vlasti, rodině a přátelům.

12. Po celý život si udržím jasné povědomí, co je cíl, protože takový pozitivní postoj pomáhá mé rodině, vlasti, i mně.


Převzato z knihy Jaký je doopravdy Chuck Norris, fámy a fakta (2009)

čtvrtek 14. února 2013

Eckhart Tolle reminder

  "Acknowledging the good that is already in your life is the foundation for all abundance." (Oneness With All Life)
„Oceněním toho dobrého, co ve svém životě máte, je základním předpokladem veškeré hojnosti“

sobota 9. února 2013

Tajemství skutečného štěstí


Chcete-li zjistit, zda se necháte ovládat psychologickým časem, položte si tuto otázku: „Nacházím ve své činnosti lehkost a radost?" Jestliže ne, čas vám zastírá přítomný okamžik a život vám připadá jako boj. To ovšem neznamená, že byste měli začít dělat něco jiného než to, co děláte. Stačí změnit způsob, jakým to děláte. Způsob, jak něco děláte, je důležitější než to, co děláte. Snažte se soustředit spíš na svou činnost než na její výsledek. Soustřeďte se na všechno, co vám přináší přítomný okamžik. To znamená, že musíte přijímat to, co je, protože se nemůžete plně soustředit na něco, čemu se zároveň bráníte.
 
Jakmile se soustředíte na přítomný okamžik, přestanete být nespokojení a váš život se naplní radostí. Jste-li plně soustředěni v přítomnosti, pak se naplní láskou všechno, co děláte - i ta nejjednodušší činnost. Nestarejte se o plody své činnosti - soustřeďte veškerou svou pozornost na činnost samotnou.

Plody se dostaví samy. Tohle je velmi účinné duchovní cvičení. V Bhagavadgítě, jedné z nejstarších a nejkrásnějších duchovních knih, se tomu říká karmajóga, neboli cesta „posvěcené činnosti".

Když se přestanete zabývat minulostí a budoucností, radost bytí naplní všechno, co děláte. Když se soustředíte na přítomný okamžik, cítíte hluboký klid. Už nehledáte uspokojení a naplnění v budoucnosti. Nelpíte na výsledcích své činnosti. Ani úspěch, ani neúspěch nemůže změnit váš vnitřní stav Bytí. Našli jste život pod povrchem své životní situace.

V nepřítomnosti psychologického času se neztotožňujete se svou minulostí, ale vycházíte z Bytí. Překonali jste psychologickou potřebu stát se něčím jiným, než jste. Můžete se stát úspěšnými, můžete zbohatnout nebo se osvobodit od toho či onoho, ale v hlubší dimenzi Bytí jste úplní už teď.

Byli bychom v takovém stavu úplnosti schopni nebo ochotni sledovat vnější cíle ?

Samozřejmě že ano, ale už si nebudete dělat iluze, že vás zachrání něco nebo někdo v budoucnosti. Pokud jde o vaši životní situaci, jsou věci, které stojí za to získat. Ty patří do světa formy, zisků a ztrát. Nicméně na hlubší úrovni jste už teď úplní, a jakmile si to uvědomíte, vaše činnost se naplní radostnou a hravou energií. Přestanete být motivováni strachem, hněvem, nespokojeností či potřebou stát se důležitými. Nebudete mít strach z neúspěchu, jejž vaše ego považuje za ztrátu totožnosti. Je-li vaše hlubší já založeno na Bytí, zbavíte-li se psychologické potřeby něčím se stát, spokojenost a totožnost vašeho já přestanou být závislé na výsledcích vaší činnosti, takže se osvobodíte od strachu.

Už nehledáte nic trvalého tam, kde to nelze najít: ve světě formy, zisku a ztráty, narození a smrti. Neočekáváte, že vás situace nebo lidé učiní šťastnými, a nejste zklamaní, když se vaše očekávání nevyplní.

Vážíte si všeho, ale na ničem nezáleží. Formy vznikají a zanikají, ale vy si uvědomujete věčnou podstatu za všemi formami. Víte, že „nic skutečného nelze ohrozit".

Žijete-li v takovém stavu Bytí, jak byste mohli neuspět? Jste úspěšní už teď.

ECKHART TOLLE


úterý 5. února 2013

Vývoj planety Země


Velice dobrý dokument mapující vznik planety, vody, kyslíku, ozónové vrstvy a života na Zemi... A to všechno jako přirozený chod zákonitých událostí.


neděle 3. února 2013

Článek: Sociální sítě intenzifikují depresi a izolaci

Zajímavý článek o facebooku, téma aktuální spíše pro mladší generace.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/213592-studie-facebook-zpusobuje-depresi-a-izolaci/

Eckhart Tolle Quote

“Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at the moment.”

„Život vám přinese jakoukoli zkušenost, která je pro vývoj vašeho vědomí nejužitečnější. Jak víte, že právě toto je zkušenost, kterou potřebujete? Protože je to zkušenost, kterou prožíváte právě teď.“

sobota 2. února 2013

Imitace prezidentských kandidátů

Vím, že to sem moc nepatří, ale moc jsem se pobavil :) Pro naše Slovenské sousedy je to ukázka, k jakým druhům osobností Češi inklinují :-D