neděle 3. února 2013

Eckhart Tolle Quote

“Life will give you whatever experience is most helpful for the evolution of your consciousness. How do you know this is the experience you need? Because this is the experience you are having at the moment.”

„Život vám přinese jakoukoli zkušenost, která je pro vývoj vašeho vědomí nejužitečnější. Jak víte, že právě toto je zkušenost, kterou potřebujete? Protože je to zkušenost, kterou prožíváte právě teď.“

Žádné komentáře:

Okomentovat