čtvrtek 11. dubna 2013

Eckhart Tolle reminder

"The key to transformation is to make friends with this moment. What form it takes doesn't matter. Say yes to it. Allow it. Be with it." (Guardians of Being)

„Klíčem k proměně je spřátelit se s tímto okamžikem. Nezáleží na tom, jakou formu na sebe bere. Řekněte tomu ano. Dovolte to. Buďte s ním.“

Žádné komentáře:

Okomentovat