čtvrtek 13. června 2013

Čím se člověk stravuje, tím se také stává

Nejen to, co člověk sní se stává jeho součástí...

Ale také to, čemu člověk věnuje pozornost se stává součástí jeho povrchového já.

Proces funguje hrozně moc jednoduše. To, čemu věnujeme pozornost (nebo co si myslíme) se postupně usazuje do našeho podvědomí a naše podvědomí pak nutkavě, automaticky a nevědomě kontroluje a řídí naše vnější chování, aniž bychom si to uvědomili. Tak si tvoříme svůj svět, kterému potom věříme jako absolutní realitě.

Je to svět, který má každý člověk jiný.

Je možné, že jen ten náš svět je jediný pravdivý a všechny ostatní jsou mylné?

Čemu věnujete svou pozornost vy?